Kontakty

Technická podpora:
mail: podpora@tvcom.cz

Inzerce:
Radek Bělák : radek.belak@sport-invest.cz

Jednatel:
Michael Kruk
mail: kruk@tvcom.cz

Korespondenční spojení:
TVCOM s.r.o.
Pod Labuťkou 19
180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 28998782
DIČ:CZ28998782


Společnost TVCOM s.r.o., se sídlem Praha 8, Pod Labuťkou 785/19, IČ: 28998782, je ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, poskytovaných prostřednictvím internetových stránek www.tvcom.cz


Orgánem dohledu nad provozováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).